Inici » Casos d’Èxit » Cas ASCA Desenvolupament de Software a mida

Cas d'Èxit de Desenvolupament de Software

Fundació Privada Acció Solidària Contra l’Atur

Objectiu fundacional: Promoció i ajuda per a la creació d’ocupació digna.

Data de constitució: 29.09.1981

Activitat: Concessió de préstecs sense interessos per a la consecució de l’objectiu fundacional.

Algunes dades quantitatives de l’activitat de la Fundació (31.12.2019):

  • Col·laboradors: 51 persones (4 amb contracte laboral, 47 voluntaris)
  • Nombre de donants: 286
  • Expedients préstecs: 726
  • Nombre d’amics i simpatitzants: 2.700

 

  • Des de la constitució:
    • Import préstecs concedits: 19 Milions d’Euros
    • Llocs de treball creats: 16.291

Des de la seva constitució la Fundació ha considerat una prioritat que el seu cost fix en estructura sigui el mínim possible de tal manera que els recursos econòmics que rep dels seus donants puguin majoritàriament aplicar al seu objectiu fundacional.

Això s’aconsegueix gràcies a l’elevat nombre de voluntaris i a disposar d’unes aplicacions informàtiques que permetin gestionar eficaçment les tasques d’anàlisi dels projectes, de retorn dels préstecs, seguiment de les donacions i campanyes de captació de recursos.

¿Quina necessitat tenien en el moment de contractar-nos?

A principis de l’any 2015 la Fundació va decidir obrir una petició d’ofertes per al disseny, desenvolupament i implantació d’una aplicació informàtica que substituís l’existent per a la gestió de préstecs i donacions, desenvolupada sobre una plataforma base de dades Acces 2000, que presentava limitacions per assumir el creixement i complexitat de les tasques de la Fundació.

La nova aplicació, a més a més, havia d’assegurar la integració amb la comptabilitat i l’accés remot.

També la gestió de les relacions per a campanyes de màrqueting.

L’aplicació específica desenvolupada per Gesisa per respondre als requeriments de la Fundació s’estructura en Bases de Dades Hyperfile Client / Server i llenguatge de programació WinDev 18.

L’aplicació està configurada en quatre mòduls: Gestió d’expedients, Gestió de Donacions, Gestió de Relacions i Comptabilitat.

Una característica de l’aplicació és que inclourà l’exportació de llistats en forma de fitxers Excel per a ús personalitzat de la informació.

Descripció de la SOLUCIÓ oferta per GESISA

Grau de satisfacció amb la solució implementada

Desarrollo Software ASCA

Gràcies a la implicació dels consultors de Gesisa, amb la supervisió directa de la Direcció General, les fases de desenvolupament i implantació de l’aplicació i transferència de la informació del sistema antic, es van dur a terme correctament i complint amb el pla previst, quedant la nova aplicació operativa a la data prevista d’1 de gener de 2016.

Després de més de 4 anys de la seva implantació s’ha pogut constatar que l’aplicació desenvolupada ha assolit els objectius de funcionalitat desitjats i l’eficàcia esperada en la gestió permetent reduir la dedicació dels recursos laborals que han pogut assumir d’altres tasques necessàries per a la Fundació.

¿Necessita un Desenvolupament de Software a mida

Més clients que confien en GESISA

Cas d'Èxit Plataforma Puente SII
Bellota
IBM iSeries® - AS/400
Cas d'Èxit Monitorització IT
Disterri
MS Navision®
Cas d'Èxit Infraestructures IT
Tecnium - Casals Cardona Ind
BaaN V®