Desenvolupament de Software

Inici » Desenvolupament de Software

Desenvolupament de Software i aplicacions

GESISA ha desenvolupat aplicacions de gestió per als seus clients des dels seus inicis allà per la dècada dels 70.

Avui dia desenvolupa les aplicacions col·laterals als ERP dels seus clients, oferint aquelles funcionalitats que requereixen els seus processos de negoci i que aquells no disposen o no de la manera en què es precisa.

GESISA s’ha especialitzat en el desenvolupament d’ERP per a PIMES, especialment, en el desenvolupament de software de gestió adaptat a l’AS400, però també ha desenvolupat software a mida adaptable a altres ERP com SAP, SAGE, Navision, Oracle

GESISA ha desenvolupat software personalitzat per a sectors molt diversos: automoció, farmacèutic, editorial, distribució, industrial, etc …

Permeti que GESISA li proposi la solució òptima per al seu projecte.

Software a mida per automatitzar i millorar processos

Sovint trobem processos de treball, on una bona part del procés no aporta valor i desmotiva al col·laborador, fet que pot provocar errors per avorriment, per treball rutinari o per les presses, amb el conseqüent cost que això pot provocar. Inverteixi el seu temps només allà on aporti valor. Permeti que GESISA l’ajudi a transformar els processos de la seva empresa, optimitzant els seus recursos.

Workflow & BPM (Business Process Management)

Automatitzi els processos o tasques de la seva empresa seguint un ordre i una jerarquia preestablerta. Amb això la seva empresa guanyarà en comunicació, seguretat i eficiència, ja que tots els col·laboradors coneixeran per endavant i de forma clara tant les seves funcions, com l’arbre de decisions. A gran escala, pot optar per la tecnologia BPM, que li permetrà modelitzar i llançar operacions automàtiques, seguint uns paràmetres i incloent col·laboradors, clients i / o proveïdors. Pregunti’ns com implementar-ho a la seva organització.

Implantació i personalització de sistemes ERP i CRM

Canviar d’ERP sovint implica canvis de tasques, de procediments i d’organització. I els canvis no sempre són ben percebuts pels usuaris. Per això, per assegurar l’èxit d’implementació d’un nou sistema ERP és important tenir en compte tant el tipus de negoci com el perfil tecnològic del futur usuari, així com el seu grau d’adaptació al canvi. Deixi que GESISA l’assessori.