Outsourcing IT

Inici » Infraestructures IT » Outsourcing IT

Outsourcing IT

Els avantatges de l’Outsourcing Informàtic (IT) es basen en l’optimització de recursos, tant tècnics com econòmics. Les dues raons principals per les quals les empreses cada vegada més externalitzen el seu servei IT són: estar sempre actualitzat i convertir un cost fix en variable, guanyant en competitivitat.

Consultoria Estratègica Corporativa IT

Estigui sempre actualitzat sobre les noves oportunitats de Hardware i Software que el mercat pot oferir-li. Davant d’un nou projecte IT, l’ajudem a identificar el sistema IT necessari i li recomanem el que millor s’alineï als objectius del seu negoci. També fem Auditories TIC de la seva organització per localitzar i proposar possibles millores.

Monitorització

Mesurament del funcionament de la seva infraestructura IT, equips i sistemes (rendiment i ús) per fer un seguiment de control continu de l’activitat dels seus serveis principals.

Mitjançant agents de monitorització instal·lats en els equips, es recopilen les dades i es configuren llindars de funcionament òptim de cadascun dels serveis. D’aquesta manera, es controla que aquests no es superin i en cas de fer-ho, es generen automàticament els avisos corresponents.

Des de la plataforma de control poden analitzar-se les evolucions dels paràmetres amb perspectives diàries, setmanals, mensuals, … i fer el seguiment preventiu de tendències.

IT Help Desk

Donem suport als treballadors de la seva empresa, donem suport microinformàtic i facilitem el maneig de les noves tecnologies, solucionant qualsevol incidència d’un lloc de treball, des d’una simple actualització a un canvi de software. Assistència totalment personalitzada a través de l’Accés Remot.

Gestió de Llicències de Software

Centralitzar la gestió d’instal·lació i desinstal·lació de software permet que la seva empresa estigui sempre actualitzada tecnològicament sense necessitat de tenir un tècnic especialista. Podrà anticipar-se a les necessitats de canvis de Hardware, actualitzar només el que es necessita, ajustant el cost en conseqüència i evitant així costos innecessaris de infrautilització. També s’ha d’assegurar estar al dia en el que es refereix a les normes legals d’ús i normativa de propietat intel·lectual.