Desenvolupament de software a mida per a empreses

Adaptem la tecnologia al seu negoci per multiplicar el seu potencial

Solucions a mida

Desenvolupament de Software

El nostre core business, el desenvolupament de software per a PIMES i amb qualsevol ERP (AS400, DYNAMICS, SAP, SAGE …)

Plataformes Digitals

GESISA, col·laborador social de l’Agència Tributària, (AEAT), de l’ATC i de les Diputacions Forals, l’ajuda en el compliment del SII, del SILICIE, del TicketBAI, de Batuz i de VeriFACTU.

A més, també li aporta les avantatges de la signatura electrònica amb PuenteSIGN i de la facturació electrònica o efactura.

Gestió d'Infraestructures IT

Tingui la Infraestructura IT que el seu negoci realment necessita per créixer i seguir sent competitiu.