Factura Electrònica

Inici » Factura Electrònica

Factura Electrònica

Què és la Factura Electrònica o efactura?

Una factura electrònica és una factura que s’expedeix i es rep en format electrònic i és susceptible de ser transmès mitjançant xarxes de comunicacions electròniques, com ara Internet.

Hi ha dos tipus de factura electrònica:

 • Factura electrònica amb format estructurat, per exemple, el Facturae, que en facilita el tractament automatitzat. Això, no obstant, no és llegible per una persona física.
 • Factura electrònica amb format no estructurat, com ara el PDF, que consisteix en una imatge llegible per una persona física, però que implica una intervenció manual o amb reconeixement òptic (OCR), no sempre exitós, per introduir-la al sistema comptable del receptor .

El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, estableix les normes que han de complir les factures, tant en paper com la factura electrònica. I, sobretot, regula que aquestes han de garantir la llegibilitat, autenticitat i integritat.

Qui està obligat a emetre Factures electròniques?

Al 2014 La Unió Europea va impulsar la implementació de la factura electrònica als seus estats membres, establint un format comú obligatori en les relacions B2G europees.

El 15 de gener del 2015 va entrar en vigor l’obligació d’utilitzar el format de factura electrònica Facturae per a qualsevol factura adreçada a les Administracions Públiques, enviant-les a través de la plataforma electrònica FACeB2B proporcionada pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

L’expedició de la resta de factures electròniques estava condicionada al consentiment del destinatari. Essent, per tant, la factura electrònica una alternativa legal a la factura tradicional en paper.

No obstant, això canvia amb la nova Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’Empreses, més coneguda com a Llei “Crea y Crece, del passat 28 de setembre de 2022, que estableix la facturació electrònica com l’únic sistema que es podrà emprar en les relacions comercials entre empreses i autònoms (B2B). Iniciativa que neix amb l’objectiu de promoure la digitalització i de lluitar contra la morositat.

Quan entra en vigor l'obligació d'e-factura a B2B?

Abans del 28 de març de 2023 es publicaran els requeriments tècnics i d’informació a incloure a la factura electrònica B2B. No obstant, el que ja se sap és que:

 • Les empreses amb facturació major de 8Mi€ tindran 1 any per implementar-lo, després de la publicació del reglament, per la qual cosa ho hauran de fer abans del 28 de març del 2024.
 • La resta d’empreses i autònoms ho hauran de fer abans del 28 de març del 2025.

Quines altres implicacions comporta la facturació electrònica B2B?

A falta de la publicació del reglament tècnic que reguli el nou sistema de facturació electrònica, la llei contempla les següents obligacions al sector privat:

 • Obligatorietat d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris i professionals.
 • Tant el destinatari com l’emissor han de proporcionar informació sobre els estats de les factures.
 • Els proveïdors de solucions o plataformes tecnològiques han de garantir la interconnexió i la interoperabilitat gratuïta entre elles.
 • Els receptors de factures electròniques no poden obligar el seu emissor a utilitzar una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.
 • Els destinataris poden sol·licitar l’accés gratuït a les factures electròniques durant 4 anys. Fins i tot, en el cas d’haver deixat de ser clients de les empreses emissores, aquestes hauran de permetre’n l’accés durant els 3 anys posteriors a la finalització dels contractes.
 • La factura electrònica ha d’incloure informació que permeti el control de la data de pagament i faciliti el càlcul del període mitjà de pagament.
 • Les sancions per incompliment poden arribar fins a 10.000€.

Avantatges per emetre en format Factura electrònica

GUIA Facturació Electrònica B2B

Descarregui la GUIA efactura B2B:
Especificacions tècniques i legals de la Llei “Crea y Crece”

Com podem ajudar-lo amb la facturació electrònica ?

En cas que el seu ERP no tingui el mòdul de facturació electrònica incorporat, nosaltres ens adaptem. El nostre Mòdul de facturació electrònica s’adapta a qualsevol ERP (Microsoft Dynamics, Baan, Navision, SAGE X3, Murano, AS400, SAP, Oracle, AX, Movex, M3 Infor, JdEdwards, ERP Propi o personalitzat…)

El nostre mòdul de facturació electrònica facilita als clients la possibilitat de generar i emetre les factures de tres maneres diferents:

Característiques del nostreMòdul de facturació electrònica

Aquest mòdul de facturació electrònica allotjat al núvol i fàcilment accessible a través d’un enllaç, facilita la possibilitat que sigui la pròpia plataforma qui emeti i enviï la factura als seus destinataris.

Per això compta amb les següents funcionalitats:

 • Solució integrable a qualsevol ERP via la cridada Restful a la nostra API
 • Permet càrrega manual, és a dir, introduir manualment les dades per generar una factura electrònica.
 • Permet l’emissió il·limitada de factures tant en format PDF com a Facturae.
 • Incorpora el codi QR a la factura
 • Permet la recepció de factures electròniques.
 • Garanteix la interconnexió i la interoperabilitat amb altres plataformes o solucions tecnològiques.
 • Permet l’enviament per correu electrònic a un número il·limitat de clients.
 • Disposa duna capacitat d’emmagatzematge mínima de 1GB.
 • Permet descarregar i reimprimir les factures electròniques tantes vegades com es vulgui i sense cost addicional durant el temps requerits legalment.
 • Inclou un sistema que permet el control de dates de pagament de les factures electròniques i facilita el càlcul del període mitjà de pagament.
 • Inclou un Portal del Client i un Portal del Destinatari, per consultar l’històric de factures electròniques.
 • Opció Integració amb PuenteSII: Permet enviar les factures al SII (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA)
 • Opció Integració amb PuenteSIF – Mòdul VeriFACTU: Permet l’enviament dels registres de factura a l’AEAT.